Kuntavaaliteemat

Huolenpitoa huomennakin, –Kempeleessä

Keskusta huolehtii lähipalveluista

• ihminen on keskiössä.
• on edistettävä terveyttä, hyvinvointia ja tuettavat ihmisen omaa vastuunottoa itsestään.
• Kempele Akatemialle hyvät toiminta edellytykset, jolloin huolehdimme monipuolista ja laadukkaista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista.

Sivistys ja osaaminen luovat tulevaisuuden

• kunnan on tuettava perheiden kasvatustyötä
• sivistyspalveluita kehitämme perheiden ja lasten näkökulmasta.
• perheillä tulee olla vaihtoehtoja valita sopivin varhaiskasvatuksen tai kotihoidon muoto. • kempeläinen peruskoulu on maailman paras, niin sen on oltava jatkossakin.
• tavoitteena on taata jokaiselle nuorelle mielekäs jatko-opiskelu tai harjoittelupaikka.

Keskusta luo edellytykset yrittäjyydelle ja työllisyydelle

• kaavoituksen, maan hankinnan ja edunvalvonnan avulla lisäämme Kempeleen elinvoimaisuutta.
• yrittäjyyttä on hyödynnettävä myös palvelutuotannossa
• julkisissa hankinnoissa huomioimme lähiruuan ja kotimaisuuden

Osallisuus ja yhteisöllisyys näkyvät Kempeleessä

• otamme huomioon niiden ihmisten mielipiteet ja kokemukset, joihin eri päätökset vaikuttavat.
• Ikäihmisten hoivaan, huolenpitoon ja mukaanottoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Painopiste tulee olla kotihoidon kehittämisessä.
• erilaisia suoria osallistumiskeinoja (esim. käyttäjäraadit, erilaiset sähköiset työkalut) lisäämällä hel- potamme eri osapuolten yhteydenpitoa, mikä parantaa vuorovaikutusta ja palvelujen saatavuutta.

Viihtyisä ja turvallinen kunta on monen tekijän summa

• kuntalaisten toiveista lähtevää asumista
• turvallisia ja toimivia liikennejärjestelyjä.
• asukkaiden kannustamista arkipäivän ympäristötekoihin, Kempeleestä edelläkävijä kestävän kehityksen tiellä.
• haluamme, että lapsilla on turvallinen koulutie

Kolmas sektori on yhteistyökumppani

• kunta on yhteistyön ja vapaaehtoisen toimeliaisuuden mahdollistaja
• vahvistetaan järjestöjen ja urheiluseurojen toimintaedellytyksiä.
• hyödynnetään kolmannen sektorin osaamista ja voimavaroja hyvinvoinnin edistämisessä

Keskustan tavoite on säilyttää Kempele itsenäisenä kuntana